Za Soběšovice krásnější

Nezávislí kandidáti za lepší Soběšovice - volby 2018

Proč volit právě nás?

Sdružení nezávislých kandidátů

"ZA SOBĚŠOVICE KRÁSNĚJŠÍ"

Milí spoluobčané,

již popáté kandidujeme do zastupitelstva obce Soběšovice jako sdružení nezávislých kandidátů "Za Soběšovice krásnější". Řada z nás se v naší obci narodila a vyrostla zde, řada z nás se zde přistěhovala a vytvořila si zde svůj domov. Všichni jistě chceme mít v Soběšovicích klidné místo k životu, odpočinku a výchově svých dětí. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit rozumný rozvoj obce. Co chceme pro splnění těchto představ udělat my?

 • vytvořit strategii územního rozvoje naší obce, která zabrání nekoncepční výstavbě a vzniku satelitu z naší vesnice. Takto se zachová vesnický ráz obce pro spokojený život obyvatel,
 • v oblasti ochrany přírody a krajiny - chceme konečně začít přírodu v naší obci chránit, ošetřovat a vysazovat nové stromy, které např. stále chybí na nedokončeném parkovišti nad Juhaszem. Naposledy obec vysadila více stromů téměř před dvaceti lety, kdy díky našim zastupitelům vznikl krásný dvouhektarový les nad čističkou odpadních vod,
 • vybudovat nové startovací byty formou využití stávajících nemovitostí v majetku obce pro mladé rodiny či naše děti, které by v Soběšovicích chtěly zůstat bydlet, ale nemohou si dovolit vlastní bydlení,
 • aktivně se zúčastnit vybudování cyklostezky kolem Žermanické přehrady, která najde využití u mnoha našich občanů a přispěje k zatraktivnění naší rekreační obce,
 • chceme podpořit rekonstrukci centra obce v souladu s požadavky většiny občanů při zachování ekologické rovnováhy,
 • zajistit rekonstrukci klubovny na fotbalovém hřišti, která je místem mnoha kulturních akcí všech společenských organizací v obci,
 • chceme využít všechny ochotné občany pro práci v komisích a výborech, a nadále budeme podporovat společenské organizace. V tomto volebním období se nám podařilo prosadit zvýšení příspěvků pro každou společenskou organizaci na 20.000,- Kč ročně,
 • znovu navrhneme, aby se na veřejném zasedání zastupitelstva vedl přehled hlasování o tom, jak zastupitelé hlasovali, aby byla občanům zřejmá odpovědnost jednotlivých zastupitelů za schválené návrhy,
 • budeme prosazovat zprůhlednění výstupů veřejných zasedání zastupitelstva, aby mohli občané např. shlédnout veřejná zasedání ze záznamu na internetu a měli tak lepší přehled o tom, co se v obci děje,
 • řešit likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu s využitím sběrných dvorů okolních obcí,
 • prosadit, aby vedení obce zásadně plánovalo budoucnost obce společně s občany a komunikovalo s nimi. Jedině tak občané zvolené projekty přijmou za své, mají chuť se podílet na jejich realizaci a na dalším fungování obce.

Bez Vás toho nedosáhneme, proto

volte č. 2

Sdružení nezávislých kandidátů

"ZA SOBĚŠOVICE KRÁSNĚJŠÍ"

Soběšovice


Vytvořte si webové stránky zdarma!