Za Soběšovice krásnější

Nezávislí kandidáti za lepší Soběšovice - volby 2022

Proč volit právě nás?

Sdružení nezávislých kandidátů

"ZA SOBĚŠOVICE KRÁSNĚJŠÍ"

Milí spoluobčané,

již pošesté kandidujeme do zastupitelstva obce Soběšovice jako sdružení nezávislých kandidátů "Za Soběšovice krásnější". Řada z nás se v naší obci narodila a vyrostla zde, řada z nás se zde přistěhovala a vytvořila si zde svůj domov. Všichni jistě chceme mít v Soběšovicích klidné místo k životu, odpočinku a výchově svých dětí. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit rozumný rozvoj obce. Co chceme pro splnění těchto představ udělat my?

 • vytvořit strategii územního rozvoje naší obce, která zabrání současné nekoncepční výstavbě, vyloučí soukromé zájmy jednotlivých zastupitelů a zachrání tak vesnický ráz naší obce pro náš společný spokojený život,
 • v minulém volebním období se naši zastupitelé i díky účasti v radě obce svou podporou podíleli na přípravě a realizaci několika důležitých investičních akcí. Podpořili jsme koupi pozemků bývalého rekreačního střediska dolu Dukla, kde byla zpracována zastavovací studie a budeme prosazovat, aby zde vzniklo ve vlastnictví obce nájemní bydlení pro mladé rodiny a naše děti. Dále jsme podpořili projekt celkové rekonstrukce střechy a interiéru sálu Nové Husarůvky. Určitě se Vám v něm bude líbit! Taky jsme podpořili zpracování projektu rekonstrukce bývalé Sokolovny na "Spolkový dům", na který se těší všechny spolky, a kde se nyní řeší financování. V neposlední řadě po dlouholeté podpoře výstavby cyklostezky kolem Žermanické přehrady to vypadá, že by mělo dojít k její realizaci v dalších dvou letech. Tato stavba určitě zatraktivní naši rekreační obec. Podpořili jsme také mnoho dalších neméně významných akcí jako např. rekonstrukci veřejného osvětlení, vytvoření veřejné zeleně a odpočinkové zóny v místě bývalého "Kačabaru" či stavbu multifunkčního hřiště u naší školy. V podpoře smysluplných projektů budeme pokračovat,
 • v oblasti ochrany přírody a krajiny - chceme vysadit aleje kolem komunikací, které oživí místní krajinu. Naposledy obec vysadila více stromů téměř před dvaceti lety, kdy díky našim zastupitelům vznikl krásný dvouhektarový les nad čističkou odpadních vod a menší lesíky u bývalého kravína a nad Duklou. Také jsme se podíleli na organizaci vysazení javoru ke 100. výročí vzniku Republiky,
 • chceme využít všechny ochotné občany pro práci v komisích a výborech, a nadále budeme spravedlivě podporovat spolky v obci,
 • budeme maximálně podporovat naši jedinečnou malotřídní školu, která vychovává naše děti,
 • po zkušenosti z posledního zasedání zastupitelstva znovu navrhneme, aby se na veřejném zasedání zastupitelstva vedl přehled hlasování o tom, jak zastupitelé hlasovali, aby byla občanům zřejmá odpovědnost jednotlivých zastupitelů za schválené návrhy,
 • budeme prosazovat zprůhlednění výstupů veřejných zasedání zastupitelstva, aby mohli občané např. shlédnout veřejná zasedání ze záznamu na internetu a měli tak lepší přehled o tom, co se v obci děje,
 • rádi podpoříme všechny podnikatelské aktivity v cestovním ruchu, které oživí život kolem naší krásné přehrady,
 • budeme naslouchat vašim návrhům na zlepšení života v obci a ty důležité podpoříme,
 • budeme prosazovat, aby vedení obce zásadně plánovalo budoucnost obce společně s občany a komunikovalo s nimi. Jedině tak občané zvolené projekty přijmou za své a mají chuť se podílet na jejich realizaci,
 • vždy jsme stavěli a budeme stavět věci veřejné nad věci soukromé.

Bez Vás toho nedosáhneme, proto volte č. 3 Sdružení nezávislých kandidátů

"ZA SOBĚŠOVICE KRÁSNĚJŠÍ"


Sledujte nás na Facebooku

Fotogalerie

Vytvořte si webové stránky zdarma!