Naše kandidátní listina


Ing. Ivo Papala, OSVČ

Ing. Adam Foukal

Specialista pro řízení jakosti

MUDr. Marcela Kerzlová

Lékařka

Bc. Marek Pavlok

Technický pracovník


František Papala

Student

Rudolf Foukal

Dělník

Vytvořte si webové stránky zdarma!