Naše kandidátní listina


Ing. Ivo Papala, OSVČ

Ing. Adam Foukal

Specialista pro řízení jakosti

MUDr. Marcela Kerzlová

Lékařka

Bc. Marek Pavlok

Technický pracovník


František Papala

Student

Rudolf Foukal

Dělník